22/06/10: català, esperanto, 'pediculus humanus', C/St.Jordi i mossèn Jaume Serra

__de vuit a nou...
amb la Sílvia Martorell ens apropem als cursos de català i a la forta demanda que tenen. Per aprendre a parlar-lo i a escriure'l! El Quintana ens parla del "pediculus humanus humanus", portador del bacteri "bartonella Quintana" i la Sara Martín ens connecta al bloc de l'esperanto. El Magí Puig ens passeja pel carrer Sant Jordi i la seva història i amb l'Anísia Tardà aprenem a aprofitar les males herbes. A banda de mirar el cul del pebrot!
>>08.00h-08.30h:cafe1(394).mp3
>>08.30h-09.00h:cafe2(394).mp3
__de nou a deu...
mossèn Jaume, que després de 30 anys deixarà la Sagrada Família, ens explica com ha anat canviant la parròquia. Connectem amb l'Anna, dels fruits secs, i amb la Josefa Moròn i Ferran X. Fernández animem l'actualitat i acabem repassant la cultura dels propers dies.
>>09.00h-09.30h:cafe3(394).mp3
>>09.30h-10.00h:cafe4(394).mp3
banda sonora del cafè: